ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ

PROCEED Data Protection is your independant EU Representative for companies outside the European Union. We provide Data Protection Officer services and are your consultant or project manager to reach GDPR compliancy.

ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦੇ ਘੰਟੇ

Date Time
ਸੋਮਵਾਰ 08:00AM - 04:00PM
ਮੰਗਲਵਾਰ 08:00AM - 04:00PM
ਬੁੱਧਵਾਰ 08:00AM - 04:00PM
ਵੀਰਵਾਰ 08:00AM - 04:00PM
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 08:00AM - 04:00PM

ਹਫਤੇ ਆਖੀਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦੇ ਘੰਟੇ

Date Time
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ
ਐਤਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ