ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ

PROCEED Data Protection is your independant EU Representative for companies outside the European Union. We provide Data Protection Officer services and are your consultant or project manager to reach GDPR compliancy.

ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦੇ ਘੰਟੇ

ਸੋਮਵਾਰ

08:00AM - 04:00PM

ਮੰਗਲਵਾਰ

08:00AM - 04:00PM

ਬੁੱਧਵਾਰ

08:00AM - 04:00PM

ਵੀਰਵਾਰ

08:00AM - 04:00PM

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ

08:00AM - 04:00PM

ਹਫਤੇ ਆਖੀਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦੇ ਘੰਟੇ

ਸ਼ਨੀਵਾਰ

ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ

ਐਤਵਾਰ

ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ
ਸਰਵਿਸਿਜ਼

15 Minute Phone Call

30 Minute Meeting